USING PROSPECT METHOD OF DISCRETE-PULSE INPUT OF ENERGY TO NEUTRALIZING ACIDIC AQUEOUS SOLUTIONS


  • S. Yarotskyi National Technical University of Ukraine "KPI", ave. Pobedu, 37, Kyiv, 03056, Ukraine
  • B. Tselen Institute of Engineering Thermophysics of National Academy of Sciences of Ukraine, 2a, Zhelyabova str., Kiev, 03057, Ukraine
Keywords: cavitation, discrete-pulse input of energy, neutralization, aqueous solutions, hydrogen peroxide, bicarbonates

Abstract

Efficiency of discrete-pulse input of energy effect to aqueous solutions was validated. Mechanism of water radical decay and hydrogen peroxide formation under cavitation effect, the role of bicarbonates and iron ions contained in water to change its pH were considered. New ways using discrete-pulse input of energy from rotor-pulsation apparatus type such as rotor-stator-rotor were offered.

References

Zapolskyi, A., Mishkova-Klymenko, N., Astrelin, I., Bryk, M., Gvozdiak, P., Kniazkova, T. (2000). Fizyko-khimichni osnovy tekhnolohii ochyshchennia stichnykh vod [Physico-chemical fundamentals of wastewater treatment]. Kyiv, Ukraine: Libra, 552 p. (Ukr.)

Yakovlev, S., Voronov, Y. (2002). Vodootvedenie i ochistka stochnyh vod [Sewerage and wastewater treatment]. Moscow, Russia: Association building schools, 704 p. (Rus.)

Dolinskyi, A. (2001) Pryntsyp DIVE ta yoho vykorystannia u tekhnolohichnykh protsesakh [Fundamental of discrete-pulse input of energy and its application in technological processes]. Kyiv, Ukraine: Naukova dumka, 346 p. (Ukr.)

Rozhdestvenskyi, V. (1977). Kavitaciia [Cavitation]. Saint Petersburg, USSR: Shipbuilding, 248 p. (Rus.)

Mokryi, E., Starchevskyi, V. (1987). Ultrazvuk v protsessah okisleniia organicheskih soedinenii [Ultrasound in the organic compounds oxidation]. Lviv, USSR: Vyshcha shkola, 120 p. (Rus.)

Romenskii, A., Kazakov V., Grin G. (2006). Ultrazvuk v geterogennom katalize [Ultrasound in the heterogeneous catalysis]. Kharkiv, Ukraine: Severodonetsk, 270 p. (Rus.)

Margulis, M.(1984) Osnovy zvukohimii (himicheskie reaktsii v akusticheskih poliah) [Basics Sonochemistry (chemical reactions in the acoustic fields)]. Moscow, USSR: Vyshcha shkola, 272 p. (Rus.)

Kosenko, V., Nikitin, Y. (1999) Izmeneniie vodorodnogo pokazatelia v iskusstvenno izolirovannykh prirodnykh vodakh [Changing pH in isolated natural waters]. Uchonyye zapiski Nizhegorodskogo universiteta. . Retrieved from http://www.admin.novsu.ac.ru/uni/scpapers.nsf/319f 85f85d57590bc3256744002dc9dd/519e7f12ab6596 3ac3256775001fbc4e!OpenDocument. (Rus.)

Abstract views: 182
PDF Downloads: 200
Published
2017-11-15
How to Cite
Yarotskyi, S., & Tselen, B. (2017). USING PROSPECT METHOD OF DISCRETE-PULSE INPUT OF ENERGY TO NEUTRALIZING ACIDIC AQUEOUS SOLUTIONS. Thermophysics and Thermal Power Engineering, 37(4), 23-30. https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ihe.4.2015.03
Section
Heat and Mass Exchange Processes