ON THE POSSIBILITY OF IMPROVING THE DESIGN OF A GAS TURBINE DRIVEN COMPRESSOR UNIT BASED ON AN INDEPTH THERMODYNAMIC ANALYSIS OF ITS WORKING PROCESS


  • S. Prylypko “Sumy NPO” PJSC
  • I. Tertyshnyi “Sumy NPO” PJSC
  • V. Parafiynyk “Sumy NPO” PJSC
Keywords: compressor unit, thermodynamic efficiency, exergy, compressor, flow diagram, coefficient of efficiency

Abstract

In-depth thermodynamic analysis of the gas turbine compressor unit of hydrocarbon gas and analysis of possible ways to improve its efficiency. The potential for reducing existing exergy losses in the elements has been determined. Possible design improvements are proposed for individual unit systems and operating modes, and their effect on the efficiency of the unit is shown.

 

References

TipovI tehnIchnI vimogi do gazoturbInnih gazoperekachuvalnih agregatIv ta Yih sistem [The typical technical requirements for gas turbine compressor units and systems], PJSC Ukrtransgaz, K., 2014.-87p (Ukr).

Brodyanskiy V.M., Fratsher V., Mihalek K. Eksergeticheskiy metod i ego prilozheniya [The exergy method and its applications], Energoizdat [Energoizdat], 1988, 288p. (Rus).

Andreev L.P. Opredelenie KPD gazovyih mehanicheskih nagnetateley [Determination of the mechanical efficiency of gas compressors], Promyishlennaya teplotehnika [Industrial Heat Engineering], 1996, V.18, №4,
P.33-35. (Rus).

Parafeynik V.P. Nauchnyie osnovyi proektirovaniya blochno-komplektnyih turbokompressornyih agregatov i ustanovok s gazoturbinnyim privodom [Scientific bases of design of block-complete turbo-compressor units and gasturbine drive unit], Udoskonalyuvannya turboustanovok metodami matematichnogo I fIzichnogo modelyuvannya: zb. naukovih prats [Perfection of turbo-units by methods of mathematical and phisical modeling], H., 2003, P.36-46. (Rus).

Parafeynik V.P. Analiz obobschennoy shemyi kompleksnoy energotehnologicheskoy ustanovki uglevodorodnyih gazov na osnove eksergeticheskogo metoda [Analysis of the generalized scheme of a complex energy-technological unit of hydrocarbon gases based on the exergy method], Promyishlennaya teplotehnika [Industrial Heat Engineering], 2002, V.24, №5, P.63-68. (Rus).

Parafeynik V.P. Metod ot senki termodinami- cheskogo sovershenstva rabochego protsessa mnogokaskadnogo tsentrobezhnogo kompressora neftyanogo gaza [Method for evaluating the thermodynamic perfection of the working process of a multistage centrifugal oil gas compressor], Kompressornaya tehnika i pnevmatika v HHI veke: trudyi XIII Mezhdunar. nauch.-tehn. konf. po kompressorostroeniyu [Compressor technology and pneumatics in the twenty-first century: the works of the XIII Intern.], SumSU, 2004, V.1, P.201-211. (Rus).

Halatov A.A. Sostoyanie i problemyi razvitiya mehanicheskogo privoda dlya GTS Ukrainyi [State and problems of development of the mechanical drive for the Ukrainian gas transportation system], Promyishlennaya teplotehnika [Industrial Heat Engineering], 2010, V.32, №1, P.44-53. (Rus).

Mousafarash A. Exergy and exergo-economic based analysis of a gas turbine power generation system/ A.Mousafarash, M. Ameri // Journal of Power Technologies. - 2013. - Vol. 93 (№1). - P. 44-51. (Eng).

Evenko V.I. Eksergeticheskiy KPD teploobmennyih apparatov [Exergy efficiency of heat exchangers], Himicheskoe i neftyanoe mashinostroenievoda [Chemical and petroleum engineering], 1995. № 1.P.7-12 (Rus).

Matsevityiy Yu.M. Sistemno-strukturnyiy analiz parokompressornyih termotransformatorov [System- structural analysis of vapor compression thermal transformers], H., Institute For Mechanical Engineering Problems, 2014, 269p. (Rus).

Morozyuk T.V. Teoriya razdeleniya destruktsii eksergii na vnutrenne- i vneshne-zavisimyie chasti [The theory of the separation of destruction of exergy into internal and external dependent parts], Promyishlennaya teplotehnika [Industrial Heat Engineering], 2006, V.28, №6, P.94-99. (Rus).

Morozyuk T.V. Novyiy etap v razvitii eksergeticheskogo analiza [A new stage in the development of exergic analysis], Holodilna tehnIka ta tehnologIya [Refrigeration Engineering and Technology], 2014, №4, P. 13-17. (Rus).

Parafeynik V.P. Otsenka effektivnosti turbokompressornoy ustanovki s gazoturbinnyim privodom dlya szhatiya neftyanogo gaza [Estimation of the efficiency of a turbo-compressor unit with a gas-turbine drive for oil gas compression], Tehnicheskie gazyi [Technical gases], №3. 2014. P. 48-56 (Rus).

Abstract views: 218
PDF Downloads: 180
Published
2017-11-10
How to Cite
Prylypko, S., Tertyshnyi, I., & Parafiynyk, V. (2017). ON THE POSSIBILITY OF IMPROVING THE DESIGN OF A GAS TURBINE DRIVEN COMPRESSOR UNIT BASED ON AN INDEPTH THERMODYNAMIC ANALYSIS OF ITS WORKING PROCESS. Thermophysics and Thermal Power Engineering, 39(5), 54-61. https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ihe.5.2017.10
Section
Heat and Mass Exchange Apparatus