INTERACTION OF SOLID AND LIQUID PHASES. DRIVING FORCES SPREADING, ADHESION, MOISTENING


  • B.I. Basok Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, vul. Zhelyabova, 2a, Kyiv, 03680, Ukraine
  • V.R. Kulinchenko National University of Food Technology, vul. Vladymyrskaya, 68, Kyiv, 01033, Ukraine
  • D.V. Kaptanovskiy Cherkasskiy State Technological University, Shevchenko, 460, Cherkassy, Ukraine
Keywords: capillarity, moistening, phase, irreversible process, isothermal process

Abstract

The authors analyzed the molecular theory basic equation of capillarity and conditions for their using in irreversible wetting processes. It was established that Young's equation, Dupre's equation, Laplace's equation and Kelvin's equation in mutual action irreversible processes of liquid phases, which are condensed and solid phases, cannot be used because they (equations) are derived in a reversible process and subjected to the action of the molecular forces.

References

1. Voyuckij S.S. Autogeziya i adgeziya vysokopolimerov. Rostov: Rostovizdat, 1960. – 244 s. (Rus)

2. Gupalo A.P., Vatamanyuk N.M. Vysokomolekulyarnye soedineniya. M.: Izdatelstvo NMKVO, 1993. – 243 s. (Rus)

3. Kulіnchenko V.R. Gіdravlіka, gіdravlіchnі mashini і gіdroprivіd: Pіdruchnik. K.: Fіrma ІNKOS, 2006. – 616 s. (Ukr)

4. Ostroumov S.A., Lazareva E.V. Poverxnostnoe natyazhenie vodnyx rastvorov dodecisulfita v prisutstvii vodnyx rastenij. Voda: Texnologiya i ekologiya, 2008, № 3. – s. 57-60. (Rus)

5. Frolov Yu.G. Kurs kolloidnoj ximii. Poverxnostnye yavleniya i dispersnye sistemy: Uchebnik. M.: 1988. – 340 s. (Rus)

Abstract views: 193
PDF Downloads: 150
Published
2015-02-20
How to Cite
Basok, B., Kulinchenko, V., & Kaptanovskiy, D. (2015). INTERACTION OF SOLID AND LIQUID PHASES. DRIVING FORCES SPREADING, ADHESION, MOISTENING. Thermophysics and Thermal Power Engineering, 37(1), 22-24. https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ihe.1.2015.03
Section
Heat and Mass Exchange Processes