THE CRYSTALIZATION REGULARITY OF POLYMER MICROCOMPOSITE MATERIALS IN DIFFERENT METHODS OF THEIR PREPARATION


  • N.М. Fialko Institute of Engineering Thermophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, 2а, Zhelyabova str., Kyiv, 03680, Ukraine
  • R.V. Dinzhos Nikolaev National University. named after V.A. Sukhomlinskiy, 24, Nikolska str., Mykolaev, 540030, Ukraine
  • R.O. Navrodskaya Institute of Engineering Thermophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, 2а, Zhelyabova str., Kyiv, 03680, Ukraine
  • N.O. Meranova Institute of Engineering Thermophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, 2а, Zhelyabova str., Kyiv, 03680, Ukraine
  • Ju.V. Sherenkovskiy Institute of Engineering Thermophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, 2а, Zhelyabova str., Kyiv, 03680, Ukraine
Keywords: polymer microcomposites, aluminum micro- particles, structure formation, crystallization exotherms

Abstract

The results of patterns studies of structure formation during the crysta- llization of a polymer microcomposite based on polyethylene filled with aluminum microparticles are presented. The data of a comparative analysis of the structure formation mechanisms in the use of different methods for the preparation of composites.

References

1. Dolinskiy A.A., Fialko N.M., Dinzhos R.V., Navrodskaya R.A. Teplofizicheskiye svoystva polimernykh mikro- i nanokompozitov na osnove polikarbonata. [Thermophysical properties of polymer micro- and nanocomposites based on polycarbonate]. Promyshlennaya teplotekhnika. [Industrial Heat Engineering]. 2015. 37(2). P. 12-18. [Rus]
2. Fialko N.M., Dinzhos R.V, Navrodskaya R.A. Vliyaniye tipa polimernoy matritsy na teplofizicheskiye svoystva i strukturoobrazovaniye polimernykh nanokom- pozitov. [The influence of the type of polymer matrix on the thermophysical properties and the structure formation of polymeric nanocomposites]. Tekhnologicheskie sistemy. [Technological systems]. 2016. 38(3). P. 49-59. [Rus]
3. Dolinskiy A.A., Fialko N.M., Dinzhos R.V., Navrodskaya R.A. Teplofizicheskiye kharakteristiki vysokoteploprovodnykh polimernykh mikro- i nanokom- pozitov. [Thermophysical characteristics of highly heat- conducting polymeric micro- and nanocomposites]. Promyshlennaya teplotekhnika. [Industrial Heat Engineering]. 2015. 37(5). P. 5-15. [Rus]
4. Fialko N.M., Dinzhos R.V., Sherenkovsky Yu.V., Meranova N.O., Navrodskaya R.A. Teploprovodnost polimernykh mikro- i nanokompozitov na osnove polietilena pri razlichnykh metodakh ikh polucheniya [Heat conductivity of polymeric micro- and nanocomposites based on polyethylene at various methods of their preparation]. Promyshlennaya teplotekhnika. [Industrial Heat Engineering]. 2017.39(4). P. 21-25. [Rus]
5. Dolinskiy A.A., Fialko N.M., Dinzhos R.V., Navrodskaya R.A. Teplofizicheskiye svoystva nizkotep- loprovodnykh polimernykh nanokompozitov dlya elementov energeticheskogo oborudovaniya. [Thermophysical properties of low-conductivity polymer nanocomposites for energy equipment elements]. Promyshlennaya teplotekhnika. [Industrial Heat Engineering]. 2015. 37(6). P. 5-14. [Rus]
6. Dinzhos R.V., Fialko N.M., Lysenkov E.А. Analysis of thermal conductivity of polymer nanocomposites filled with carbon nanotubes and carbon black. Journal of Nanoscience and Electronic Physics. 2014. V. 6. No. 1. P. 01015-1 - 01015-6.
7. Fialko N.M., Navrodska R.O., Dinzhos R.V., Meranova N.O., Shevchuk S.I. Effektivnost ispol'zovaniya polimernykh mikro- i nanokompozitov dlya teploobmennykh apparatov gazo-gazovogo tipa [Efficiency of polymer micro and nanocomposites for heat-exchange gas-gas type devices]. Promyshlennaya teplotekhnika [Industrial Heat Engineering]. 2017. 39(5). P. 12-19.[Ukr]
8. Dolinskiy A.A., Fialko N.M., Dinzhos R.V., Navrodskaya R.A. Strukturoobrazovaniye polimernykh mikro- i nanokompozitov na osnove polikarbonata v protsessakh ikh kristallizatsii. [Structurization of polymeric micro- and nanocomposites based on polycarbonate in the processes of their crystallization]. Promyshlennaya teplotekhnika. [Industrial Heat Engineering]. 2015. № 3. P. 5-15. [Rus]
9. Dolinskiy A.A., Fialko N.M., Dinzhos R.V., Navrodskaya R.A. Temperaturnyye zavisimosti koeffitsiyentov teploprovodnosti polimernykh mikro- i nano-kompozitsionnykh materialov [Temperature dependences of the thermal conductivity coefficients of polymeric micro- and nanocomposite materials]. Promyshlennaya teplotekhnika. [Industrial Heat Engineering]. 2016. 38(1). P. 5-15. [Rus]
10. Dolinskiy A.A., Fialko N.M., Navrodskaya R.A., Gnedash G.A. Osnovnyye printsipy sozdaniya teploutilizatsionnykh tekhnologiy dlia kotelnykh maloy energetiki [Basic principles of heat recovery technologies for boilers of the low thermal power]. Promyshlennaya teplotekhnika. [Industrial Heat Engineering]. 2014. 36(4). 27-35. (Rus.)
11. Fialko N.M., Stepanova A.I., Presich G.A., Navrodskaya R.A. Termodinamicheskaya optimizatsiya i analiz effektivnosti teploutilizatsionnykh sistem kotel'nykh agregatov. [Thermodynamic optimization and analysis of efficiency of heat recovery systems of boiler units]. Promyshlennaya teplotekhnika. [Industrial Heat Engineering]. 2012. 34(1). P. 90-93. (Rus.)
12. Zimin L.B., Fialko N.M. Аnaliz effektivnosti teplonasosnykh sistem utilizatsii teploty kanalizatsionnykh stokov dlia teplosnabzheniya sotsialnykh obektov [Analysis of the effectiveness of heat pump systems of sewage runoff heat recovery for social facilities heat supply]. Promyshlennaya teplotekhnika. [Industrial Heat Engineering]. 2008. 30(1). 77-85. (Rus.)
13. Fialko N.M., Aronov I.Z., Navrodskay R.A. Presich G. A. Effektivnost primeneniya kondensatsionnykh teploutilizatorov v sistemakh teplosnabzheniya [The efficacy of the condensing heat exchanger in heat supply systems]. Promyshlennaya teplotekhnika. [Industrial Heat Engineering]. 2003. 25(3), 36-41. (Rus.)
14. Fialko, N.M., Zimin, L.B., Dubovskoy, S.V. Utilizatsiya energii vybrosov sistem mestnoy ventilyatsii metropolitenov s pomoshchyu teplovykh nasosov [Utilization of energy emissions of local ventilation systems of subways using heat pumps]. Promyshlennaya teplotekhnika. [Industrial Heat Engineering]. 2000. 22(1). P. 90-93. (Rus.)
15. Fialko N.M., Gomon V.I., Navrodskaya R.A., Prokopov V.G., Presich G.A. Osobennosti metodiki rascheta poverkhnostnykh teploutilizatorov kondensatsionnogo tipa. [Specifics of the calculation procedure for surface heat exchangers of condensation type], Promyshlennaya teplotekhnika. [Industrial Heat Engineering]. 2000. 22(2). Р. 49-53. (Rus.)

Abstract views: 247
PDF Downloads: 412
Published
2018-06-20
How to Cite
Fialko, N., Dinzhos, R., Navrodskaya, R., Meranova, N., & Sherenkovskiy, J. (2018). THE CRYSTALIZATION REGULARITY OF POLYMER MICROCOMPOSITE MATERIALS IN DIFFERENT METHODS OF THEIR PREPARATION. Thermophysics and Thermal Power Engineering, 40(2), 5-11. https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ihe.2.2018.01
Section
Heat and Mass Exchange Processes